Foto Bild och Powerpoint

Fotografi

Så kan det gå till

(c) Foto Bengt Isacson

Bilder är en del av verkigheten. Att en bild säger mer än tusen ord, är väl känt av de flesta. Men det finns de som säger att en bild enbart är en illustration av hur verkligheten är. Vi anser att bilden är verkligheten.


Bilder från verksamheten

Det sägs att man inte finns om man inte syns. När du presenterar din organisation/ditt företag hjälper en bild till att skapa nyfienhet och göra informationen mera intressant. Vi kan hjälpa till att ta fram sådana bilder.


Konstbilder

Kan ett fotografi vara ett konstverk? Självklart är det så. Kolla in några exempel i Galleriet


Bildspel

Jag har flera bildspel som jag kan komma och visa. Bl.a

 

  • Åstaden Örebro är ett bildspel som tar med publiken på en vandring från Örebro slott  och stadens centrum nedströms Svartån till slussen och uppströms till Karslunds herrgård.

Egentligen är det två separata bildspel. Ett där jag berättar  en del om Örebros historia och vi ser på många av de vackra husen som ligger utmed Svartåns stränder. Den andra delen har karaktären av ett konstverk där vi, ackompanjerade av musik, ser en del av allt det vackra som är Örebro.


  • Vinter i staden är beskrivningen av det vackra och speciella som en vinterdag i staden är.


  • Årstider är samingsnamnet på, egentligen, fyra bildspel. Alla årstider har sin speciella tjusning som tydligt kommer fram i det här bildspelet.

OneWeb 2012 © Copyright