Välkommen till

Föreläsningar:


Om sorg och sorgearbete.

Alla drabbas någon gång av stora förluster i livet. Sådana förluster leder till sorg. Varje sorg är unik och det förlusten är för en kan vara något  helt annan för en annan. Men det finns vissa generella drag som är gemensamma. Det är ett intressant tema för en föreläsning.


Det är vanligt att vi försöker att undvika sorg, men den kommer alltid krypande när en förlust är ett faktum. Att stanna upp och lyssna på denna föreläsning kan bli en värdefull förberedelse för den egna sorgen och ge förståelse för andra som drabbats.


De flesta människor tycker att det är svårt att möta någon som sörjer och i den här föreläsningen tar vi upp hur man gör när man möter en medmänniska i sorg.


Vi tar även upp temat Barn i sorg. Barn som förlorar en förälder, ett syskon eller någon som stått dem nära är särskilt utsatta och behöver stöd.Se även: Samtalsstöd


Fler föreläsningar presenteras snart.


Bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret

OneWeb 2012 © Copyright