Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd

Så kan det gå till

(c) Foto Bengt Isacson

Alla organisationer, företag, föreningar och församlingar kan behöva stanna upp och tänka efter var man befinner sig, vad man håller på med, vart man vill komma och vart man är på väg.

Det är lätt att bli både "hemmablind" och "fartblind" och när en organisation går i stå kan den behöva få hjälp att se sin organisation och verskamhet med andra ögon. Ofta behövs då en processledare som inte är direkt involverad i organisationen.


Vi kan hjälpa din organisation/ditt företag att göra en genomgång av hur organisationen/företaget mår och kan inspirera till utvecklande förändringar.

Det är, som bekant, inte alla förändringar som leder till en god utveckling, men all utvecklling förutsätter förändringar av olika slag. Vi lever i en värld som befinner sig i en ständig förändring, och som dessutom går i ett rasande tempo. Vad händer i omvärlden och hur påverkar det din organisation/ditt företag? Man kallar detta ibland för "förändringstryck". Hur ska du/ni hantera det trycket? Att inte omvärlden skulle påverka en organisation/ett företag är en myt lika säker som att strutsen inte skulle synas när den stuckit huvudet i sanden.


En del skyller en stagnation på ledarskapet. Andra säger att "det sitter i väggarna". Men till syvene och sist hamnar de flesta frågor, på något sätt,  i ens eget knä för alla som är indragna i en organisation är också med och påverkar den på olika sätt. Vid en konsultation ser vi såväl på ledarskapet som på den enskilde medarbetaren/medlemmen.


En mentor/handledare är en person som blir ett s.k. bollplank. Det innebär att du eller din organisation kan samtala och diskutera med någon som inte hör till det aktuella sammanhanget, men är beredd att sätta sig in i din och/eller organisationens situation.

Det har blivit allt vanligare att både organisationer och enskilda skaffar sig en mentor/handledare för att, se på sig själv genom ett par opartiska ögon.


Vi använder oss av olika metoder i våra insatser. De är både teoretiska och praktiska. Sensibia har också tillgång till symbolpedagogiska inslag genom att vi samarbetar med en symbolpedagog.OneWeb 2012 © Copyright